Boardwalk Empire Season 4 (2013) [พากย์ไทย]
Boardwalk Empire Season 4 (2013) [พากย์ไทย]
0/5 • 8.5 / 10 IMDb
เล่น ซีรี่ย์
เรื่องย่อ

ซีรีส์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของอบายมุข และเหตุการณ์ความรุนแรงที่ชวนติดตามมากที่สุดเรื่องหนึ่งในทศวรรษนี้ สานต่อชีวประวัติของ “นุกกี้ ทอมป์สัน” โต้โผใหญ่ในการคัดค้านกฎบัตรความร่วมมือในการต่อต้านการขายสุราของสมาคมสตรีต่อต้านยาเสพติดและแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้ “มาร์กาเร็ต สชอร์เดอร์” สงสัยและตระหนักถึงพฤติกรรมที่ฉ้อฉลของนุกกี้

SEASON 1
แนะนำ คุณ
0 บทวิจารณ์

ชื่อ:


user
__NAME__
__MSG__
โพสเมื่อ __TIME__
__REPLIES__


Sign in to your account


OR

Reset Password

สมัครสมาชิก ลงทะเบียน